REGULAMIN 3 CITY RENTALS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE PRZY UL. 3 MAJA 18/13 , NIP: 585-149-77-24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w 3City Rentals, NIP: 585-149-77-24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364 z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji.

 

WARUNKI REZERWACJI

1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 539 222 567 , mailowo na adres office@3cityrentals.pl, na stronie internetowej www.3cityrentals.pl, oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.
2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30-100% całkowitej wartości rezerwacji w terminie trzech dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku z rezygnacji z rezerwacji zaliczka zwracana jest według następujących zasad:
– do 28 dni przed przyjazdem – 100 %
– od 27 dni do 15 przed przyjazdem – 50 %
– do 14 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.
3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.
4. Akceptowane formy płatności: karta kredytowa, gotówka, przelew. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com.

 

ZAMELDOWANIE

1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
2. Godziny otwarcia Recepcji: codziennie 10:00 – 18:00
3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.
4. 3City Rnetals zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zaliczki nie są zwracane.
5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
6. Klienci przybywający poza godzinami pracy recepcji są zobowiązani powiadomić personel recepcji o orientacyjnej godzinie przyjazdu z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem.
7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, 3City Rentals zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

 

DOBA HOTELOWA

1. Apartamenty w obiekcie wynajmowane są na doby.
2. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Przekazanie kluczy do apartamentu nastąpi bezpośrednio w biurze firmy 3City Rentals , ul. 3 Maja 18/13 w Sopocie
4. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją obiektu.
5. Przedłużenie pobytu w apartamencie po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążenie rachunku Gościa kwotą doby hotelowej bez możliwości pozostania w pokoju.
6. Istnieje możliwość przedłużenia godziny wymeldowania, w zależności od dostępności, po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem (telefonicznie, mailowo), chęć przedłużenia należy zgłosić najpóźniej dzień przed wyjazdem, wiąże się to z dodatkowymi opłatami.
7. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA APARTAMENTÓW

1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 500 PLN za każdą osobę za dobę.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa hotelowego przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu.
4. Informujemy, że podczas używania klimatyzacji, okna i drzwi muszą być zamknięte. Klimatyzację należy bezwzględnie wyłączyć przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu.
5. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli to 150 PLN za każdy serwis, który należy ustalić i opłacić w recepcji.
6. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 1500 PLN.
7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
8. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu zameldowania.
10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 539 222 567 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
12. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
13. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od 3City Rentals (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
14. 3City Rentals zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego apartamentu z przyczyn niezależnych.
15. 3City Rentals może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
16. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu i wyrażoną zgodą przez obiekt. Dodatkowy koszt wynosi 150zł jednorazowo.

 

WYMELDOWANIE

1. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do apartamentu, wyłączyć klimatyzację, wyłączyć żelazko.
2. 3City Rentals nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
3. W przypadku pobytu w mieszkaniu ze zwierzęciem, opiekun jest zobowiązany do utrzymania czystości podczas i w momencie opuszczania mieszkania. W całym obiekcie zwierzę powinno poruszać się na smyczy ze względu na innych gości.
4. W sytuacji nie zastosowania się do regulaminu obiektu i konieczność wezwania ochrony, kosztami obciążony zostanie gość.

 

DODATKOWE OPŁATY

1. Podatek uzdrowiskowy 5,20 nie jest wliczony w cenę i musi być uiszczony przy przyjeździe
2. Sprzątanie końcowe apartamentu koszt(wliczone w cenę końcową widoczną podczas dokonywania rezerwacji):

Kategoria 1 (studio) – 120,00 zł netto;
Kategoria 2 (1 sypialnia) – 150,00 zł netto;
Kategoria 3 (2 sypialnie) – 200,00 zł netto;
kategoria 4 (3 sypialnie) – 220,00 zł netto;
Kategoria 5 (4 sypialnie) – 250,00 zł netto

3. Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka (bez pościeli) – 100 zł/szt. (opłata jednorazowa)
4. Późniejsze wymeldowanie z apartamentu, po godzinie 14:00 (w zależności od dostępności, po wcześniejszym ustaleniu z biurem 3City Rentals) – 150zł

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonując rezerwacji w 3City Rentals Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
3. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
4. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji procesu rezerwacji
– rozpatrzenia ewentualnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa
– rozpatrywania reklamacji
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
3. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest 3City Rentals sp. z o.o., NIP: 585-149-77-24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364 z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13
4. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora lub też upoważnionych pracowników. Dane osobowe mogą być przekazywane również dostawcom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

1. Są pozyskiwane na potrzeby realizacji procesu rezerwacji.
2. Podanie danych jest dobrowlne, jednak ich podanie jest niezbędne do możliwości realizacji rezerwacji.
3. Goście posiadają prawo: dostępu do swoich danych osbowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.
4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych jest możliwe po zaznaczeniu zgody podczas składania rezerwacji (newsletter) lub podczas zameldowania i zaznaczeniu zgody na karcie meldunkowej.
5. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: office@3cityrentals.pl

 

REKLAMACJE

1. Uwagi oraz reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi świadczonymi usługami przez 3City Rentals powinny być zgłaszane bezpośrednio do nas, jak tylko zostaną stwierdzone podstawy do ich zgłoszenia.
2. Należy zaznaczyć, że ewentualne reklamacje nie wpłyną na ustalony termin pobytu ani wysokość płatności.
3. Reklamacje będą rozpatrywane oraz rozwiązywane indywidualnie. Gość składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego sprawy.
4. Reklamacje należy zgłosić w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@3cityrentals.pl w temacie wiadomości należy wpisać „reklamacja” oraz numer rezerwacji w systemie.
5. Odpowiedź na złożoną przez klienta reklamację powinna zostać udzielona w możliwie krótkim terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji.
6. W odpowiedzi na reklamację klient powinien otrzymać uzasadnienie faktyczne reklamacji oraz decyzje o ewentualnej wypłacie rekompensaty lub też zwrotu środków.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

1. 3City Rentals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13 NIP: 585 149 77 24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364 (zwana dalej: „3City Rentals”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z 3City Rentals stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.
2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez 3City Rentals, składającego Reklamację.
3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do 3City Rentals, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez 3City Rentals. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: 3City Rentals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13 bądź złożyć w recepcji 3City Rentals. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: office@3cityrentals.pl w temacie wiadomości należy wpisać „reklamacja”.
5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
6. 3City Rentals po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację wspólników.

Życzymy udanego pobytu!
3City Rentals